เพราะเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของ Gems Pavilion ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับก็คือ การเลือกสรรเฉพาะวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่เรายึดมั่นมากว่า 22 ปี ภารกิจในการเดินทางเพื่อไปแสวงหาวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมตามที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก จึงถือเป็นพันธะที่เรายึดมั่นและให้ความสำคัญอยู่เสมอ ซึ่งในล่าสุดนี้ ก็คือ การเดินทางเพื่อมองหาไข่มุกเม็ดใหม่เพื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับชิ้นพิเศษนั่นเอง

And let it begin…
จุดหมายในการเดินทางครั้งนี้ อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ณ เมือง Sasebo ในการเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มผลิตไข่มุกและแหล่งเพาะเลี้ยงหอยมุก Akoya ที่ขึ้นชื่อของเมืองแห่งนี้

โดยผู้บริหารของ Gems Pavilion ทั้งสี่ท่านนำทีมโดยคุณหนึ่ง จนิษฐา และคุณท็อป ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์ ได้เลือกที่จะไปเข้าชมกระบวนการผลิตและเพาะเลี้ยงจากฟาร์มแห่งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด ในการนำมาผลิตเครื่องประดับประเภทไข่มุกของแบรนด์

ทั้งนี้เป็นความตั้งใจที่อยากจะเสาะหาความพิเศษและแหล่งของวัตถุดิบแห่งใหม่ๆ ที่ได้คุณภาพ และแสดงถึงความตั้งใจที่ไม่มีวันหยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์แบรนด์

Time to Explore
การเดินทางเริ่มต้นขึ้นทันทีที่คณะผู้บริหารของ Gems Pavilion เดินทางถึงเมือง Sasebo ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ตั้งของฟาร์มเลี้ยงหอยมุกและผลิตไข่มุกแห่งนี้ ถือเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงของวงการเครื่องประดับที่ใช้ไข่มุกเป็นส่วนประกอบ

จากคำบอกเล่าของผู้แนะนำและผู้ประสานงาน เราพบว่าขั้นตอนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การดูแล การผลิต ตลอดจนกระบวนการสร้างสรรค์ไข่มุกในแต่ละขั้นตอนของที่นี่ ล้วนแต่อาศัยช่างฝีมือที่มีประสิทธิภาพ ที่ผสมผสานทั้งความรู้ บวกกับเทคโนโลยี ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมกันรังสรรค์ไข่มุกเม็ดงามให้เกิดขึ้น

ในตอนหน้า เราจะนำเสนอถึงในแต่ละขั้นตอนการทำงานของฟาร์มแห่งนี้ รวมถึงพาไปสัมผัสบรรยากาศการเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิดที่รับรองว่าพิเศษและน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อให้สมกับความเป็นต้นแบบในการเสาะแสวงหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดของ Gems Pavilion นั่นเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น