ความตั้งใจในการออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ นำมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับของ Gems Pavilion เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีว่าเรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาความเป็นเลิศของเราในทุกๆ ด้าน เพื่อนำมาประกอบเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เรายึดมั่นมาเสมอ นั่นคือ การใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ภายใต้กรรมวิธีการผลิตจากช่างฝีมืออันเป็นเลิศ

The Farming

เมื่อเหล่าผู้บริหารของ Gems Pavilion เดินทางมาถึงฟาร์มไข่มุกในเมือง Sasebo ประเทศญี่ปุ่น ภารกิจในการมองหาไข่มุกคุณภาพเยี่ยมจึงเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่การเยี่ยมชมในทุกๆ ส่วนของฟาร์มแห่งนี้ ที่ทำการเพาะเลี้ยง คัดสรร พัฒนา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวไข่มุกที่ได้อย่างมีระบบและเต็มไปด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

The Breeding

เจ้าหน้าที่ของฟาร์มมุกกำลังทำการคัดเลือกหอยมุกเลี้ยงที่ได้คุณภาพนำมาเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงไข่มุกในขั้นตอนต่อไป

เริ่มตั้งแต่การเพาะเลี้ยงหอยมุกที่เจ้าหน้าที่ของฟาร์ม เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่า มีขั้นตอนในการดูแลอย่างไร กว่าจะเติบโตเต็มที่ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลานับปีในการเพาะเลี้ยง จนสามารถนำออกมาเข้าสู่ขั้นตอนพัฒนาเพื่อสร้างเม็ดไข่มุกที่ได้คุณภาพ ซึ่งจะมีไข่มุกที่มีความสวยงามสามารถนำมาใช้ผลิตเป็นเครื่องประดับเพียงแค่ประมาณ 0.09% เท่านั้น

ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการนำหอยมุกขึ้นมาเปิดฝาไว้เพื่อนำไปรอใส่นิวเคลียสเพื่อสร้างไข่มุกในตัวหอย

หอยมุกที่นำขึ้นมาเปิดฝาโดยใช้เครื่องมือพิเศษอ้าค้างไว้เตรียมรอเข้าสู่กระบวนการเพาะเลี้ยงในขั้นตอนต่อไป

The Processing

เมื่อหอยมุกเติบโตเต็มที่แล้ว ทางฟาร์มจะนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อนี้ไปเคลือบนิวเคลียสให้กับตัวหอยให้ได้สีที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยช่างผู้ชำนาญการของฟาร์มมาเป็นผู้แล ทั้งนี้เพื่อให้ตัวหอยสามารถผลิตไข่มุกออกมาได้อย่างดีที่สุด

ขั้นตอนการใส่นิวเคลียสลงไปในตัวหอยมุก เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อทำให้ได้ไข่มุกที่สวยงามทั้งสีสันและรูปทรง ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

ไข่มุกแต่ละเม็ดนั้นจะมีความสวยงามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าตัวของเปลือกหอยที่เคลือบอยู่นั้นจะมีความสมบูรณ์เพียงใด ซึ่งสามารถสังเกตคร่าวๆ ได้ด้วยตาเปล่าเมื่อเราเปิดฝาของหอยมุกขึ้นมาดูว่ามีความเงามันและสีสวยงามแค่ไหน (ดังเช่นตัวอย่างในภาพ ที่ฝาเปลือกหอยมุกทางด้านขวาจะมีสีสันสวยงามกว่าทางซ้าย)

The Tempting

กว่าจะได้มาซึ่งไข่มุกแต่ละเม็ดนั้น จึงเป็นการลงทุนทั้งแรงกาย แรงใจ ของผู้เพาะเลี้ยงผสมกับการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางในการผลิตที่ล้วนแต่ต้องอาศัยการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จำนวนผลผลิตที่ได้จึงจะมากพอที่จะสามารถเก็บเกี่ยว นำมาใช้สร้างสรรค์เครื่องประดับมุกที่ดีและมีความสวยงามต่อไปได้ ซึ่งฟาร์มไข่มุกที่เราเลือกมาดูงานเยี่ยมชมในครั้งนี้ เป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำงานตรงตามมาตรฐานของ Gems Pavilion

เครื่องมือการทำงานที่ดี บวกกับความชำนาญเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ในฟาร์มมุก คือ เคล็ดลับสำคัญในการสร้างสรรค์ไข่มุกที่ได้คุณภาพจนได้รับการยอมรับ

จะเห็นได้ว่ากว่าที่ Gems Pavilion จะคัดเลือกวัตถุดิบในแต่ละชนิดมาใช้ พวกเราต้องศึกษา สรรหา พัฒนา จนนำมาซึ่งความเชื่อใจ และมั่นใจแล้วว่า เหมาะสมตรงตามกับมาตรฐานที่เราตั้งไว้ และยึดมั่นโดยตลอดมา ทั้งนี้เพื่อให้วัตถุดิบทุกชิ้นที่เราตั้งใจคัดสรรมา สามารถนำมาใช้ออกแบบ และทำงานผลิตเป็นเครื่องประดับที่สวยงามที่สุด ตามที่ Gems Pavilion ภูมิใจนำเสนอมากว่า 22 ปี

The Selecting
The Selecting
The Selecting

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น